?העסק עובר דירה
מומלץ להודיע מראש ללקוחות ולמנוע מכמה מהם
.ללכת לאיבוד כי לא ימצאו אותך
באיגרת תוכל לשלב הודעה ומבצעים ללקוחות
.לרגל הפתיחה


מעטפות מודפסות
1000
איגרות ומעלה
500
איגרות ומעלה
100
איגרות ומעלה
   
0.30
1.49.-
1.69.-
1.80.-
מחיר איגרת בודדת
   
חינם
300.-
300.-
לוגו
 
חינם
50.-
50.-
משלוח

כל הזכויות שמורות לסטודיו לאיור וגרפיקה 2004